Privacystatement

Privacystatement

Persoonsgegevens
Helemaal Jezelf, verwerkt persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Helemaal Jezelf verwerkt alleen persoonsgegevens met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt gebruikmaken van het contactformulier op de website om een vraag te stellen of een consult te boeken of om in te schrijven voor een cursus. Bij het aangaan van een behandelovereenkomst worden naast uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum en telefoonnummer ook gegevens over de gezondheid verwerkt. De verstrekte gegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen, om een factuur te kunnen sturen en om (indien van toepassing) een goed behandelplan op te kunnen stellen.

Grondslag van de verwerking
Helemaal Jezelf verwerkt persoonsgegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Door het invullen van het contactformulier, het inschrijfformulier voor cursussen via de website of op een andere manier een vraag te stellen, geeft u deze toestemming. Indien een behandelovereenkomst wordt aangegaan, worden de persoonsgegevens verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de behandelovereenkomst.

Verstrekking gegevens aan derden
Helemaal Jezelf bij de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelen, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van marketingactiviteiten of administratie. Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze strikt noodzakelijk zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Helemaal Jezelf.

Geheimhoudingsplicht
Helemaal Jezelf heeft een geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaartermijn
Helemaal Jezelf bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Helemaal Jezelf houdt zich aan de bewaartermijn van 15 jaar voor dossiers conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. Vragen hierover kunt u per mail toesturen.

Klik hier voor een downloadbare versie van het privacystatement.